ธันวาคม 24 2019

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง