ธันวาคม 24 2019

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลเจริญเมือง

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลเจริญเมือง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง