มกราคม 03 2020

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาล