กุมภาพันธ์ 05 2020

กิจกรรม แจกเครื่องกันหนาวให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง