กุมภาพันธ์ 19 2020

โครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

************