กันยายน 03 2020

โครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานจากไม้ไผ่ ตำบลเจริญเมือง

โครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานจากไม้ไผ่ ตำบลเจริญเมือง

ในวันที่ 3 กันยายน 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

************