กันยายน 15 2020

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ ตำบลเจริญเมือง

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ ตำบลเจริญเมือง

ในวันที่ 15 กันยายน 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

*************