กันยายน 18 2020

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเจริญเมือง

โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเจริญเมือง

อบรม ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง และ

ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

***************