พฤศจิกายน 18 2020

โครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตำบลเจริญเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญเมือง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบง ได้ดำเนินการจัดทำ”โครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตำบลเจริญเมือง” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลเจริญเมือง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง