มกราคม 18 2021

การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรค)

การอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรค) 

ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2564

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง