หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

ประกาศเรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจ […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ […]

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี 64

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เรื่อง ยกเว้นค่าธ […]